Start 5 Fan Systems 5 Common mistakes when installing fans

Common mistakes when installing fans

Below are some common mistakes that occur in both the design and installation of fan systems.

Fan alignment

Incorrect:Correct:
·         Fläkt och fundament är inte linjerat
·         Flexibla stosar är vridna
·         Vibrationsdämpare ojämnt belastade
·         Fundament och fläkt uppriktade i ALLA 3 plan
·         Flexibla stosar linjerade
·         Vibrationsfötter har samma belastning

Flexible connections

Incorrect:Correct:
·         Slappt (inlopp) – Olinjerat (utlopp)
Leder till turbulens/Stall
·         Korrekt installationsavstånd och med styrskena
·         Lagom spänd och linjerad med rörsystem.
Minimerar förluster och risker för turbulens/Stall

Anti-vibration mounts

Incorrect:Correct:
·         Förvrängning på grund av felmontage
Minskad dämpeffekt
Minskad livslängd
·         Korrekt linjerad
100 % dämpeffekt
Maximal livslängd

Piping

Incorrect:Correct:
·         Onödiga förluster·         Luften undviker onödiga riktningsändringar
Incorrect:Correct:
·         Skarpa hörn
Skapar turbulens
Större förluster
·         Inga skarpa hörn
·         Ledskenor i röret
Minimerar förluster
Incorrect:Correct:
·         Böj precis framför/efter fläkten
Skapar turbulens och risk för stall
·         Ledskenor i röret
·         Diffusor (1D lång) (D = fläktdiameter)
Korrekt avstånd före/efter fläkt ger jämnare flöde

Inlet diffusor

Incorrect:Correct:
·         Asymmetrisk form
·         För brant diffusorvinkel
Leder till onödig turbulens och eventuellt stall
·         Symmetrisk form
·         Låg vinkel (max 7°)

Free inlet

Incorrect:Correct:
·         Blockerat inlopp
·         Ökat tryckfall (Stall)
·         Minimum 1D avstånd (D = Fläktdiameter)
·         Utrusta alltid fria inlopp med inloppskona för minskade förluster

Free outlet

Incorrect:Correct:
·         Blockerat utlopp
·         Ökat tryckfall
Leder till onödig turbulens och eventuellt stall
·         Minimum 1D avstånd (D = Fläktdiameter)
·         Utrustas med diffusor
Minskat tryckfall
Incorrect:Correct:
·         Ingen diffusor
Ökat tryckfall (Högre utloppshastighet Cout)
Ökad turbulens (Stall)
·         Med diffusor
Lägre utloppshastighet Cout)
Minskat tryckfall

Protective grille

Incorrect:Correct:
·         Inget skyddsgaller
·         Låg säkerhet med snabbt roterande delar
Risk för skador på fläkt och personer
·         Skyddsgaller samt inloppskona vid inlopp
·         Minimum ½ D till fläkthjul (D = Fläktdiameter)

Parallel operation

Incorrect:Correct:
·         Inget avstånd mellan fläktar
·         Störd fläktdrift (Pulsering)
·         Minst 2D mellan fläktar ( D = Fläktdiameter)
Ingen störd drift
Ingen turbulens
Incorrect:Correct:
·         Kortslutningsflöde runt fläktar
·         Asymmetrisk öppning
Obalanserad fläktprestanda
Stall
·         Separationsvägg
Inget kortslutningsflöde
·         Symmetriska öppningar

Du kanske också är intresserad av…

Smoke fans and smoke ventilation: A life-saving function

Smoke fans and smoke ventilation: A life-saving function

What is important to consider when choosing smoke ventilation and what is a smoke fan? This is what we will try to clarifiy in this article. Why is smoke ventilation needed? Smoke ventilation plays a critical role in the fire protection of buildings and public spaces....